O wynajmie słów kilka ...


UWAGA ZMIENILIŚMY ADRES

ZNAJDZIESZ NAS NA:


                                                                          www.polskidoradca.com


 Polecam klik


O wynajmie słów kilka…

Prawa najemcy (najemca-tenant):


 1. Niezakłócone prawo do mieszkania w nieruchomości.
 2. Prawo do mieszkania w nieruchomości o dobrym stanie technicznym, za które odpowiada właściciel.
 3. Prawo dostępu do informacji na temat najmu w każdym czasie.
 4. Prawo do ochrony przed nieuczciwą eksmijsją.

Masz także prawo do:
 •        ochrony przed nieuczciwą sprzedażą
 •        kwestionowania zbyt wysokich opłat
 •        odzyskania wpłaconego depozytu po zakończeniu umowy najmu

Pamietaj: Jeśli nie płacisz czynszu lub naruszysz warunki umowy najmu, tracisz swoje prawa jako najemca.


Prawa właściciela nieruchomości (właściciel-landlord):


 1. Prawo do odebrania nieruchomości w chwili zakończenia najmu, lub gdy nieruchomość uległa zniszczeniu w skutek działań wynajmującego.
 2. Dostęp do nieruchomości przy poinformowaniu najemcy 24 godziny przed planowaną wizytą.
 3. Prawo do podjęcia czynności prawnych, np.eksmisji z powodu niepłacenia czynszu.

Umowa najmu powinna zawierać:


 1. nazwiska wszystkich osób podpisujących umowę,
 2. cenę wynajmu,
 3. kwotę depozytu oraz informację gdzie będzie on trzymany,
 4. adres nieruchomości,
 5. datę rozpoczęcia i zakończenia umowy,
 6. obowiązki obu stron umowy,
 7. jakie rachunki opłaca lokator.
Dobrze by było, jaby umowa zawierała również informacje typu:


 • jak płacić czynsz,
 • czy umowę można wypowiedzieć wcześniej i na jakich warunkach,
 • kto jest odpowiedzialny za drobne naprawy,
 • czy nieruchomość można podnająć, lub mieć współlokatora.

Depozyt.

Właściciel może zarządać od lokatora depozytu zanim on sie wprowadzi. Może on zachować całość lub część tego depozytu jeżeli:


 • lokator wyprowadzając się zalegał z czynszem,
 • lokator zniszczył nieruchomość,
 • lokator nie płacił rachunków.
Wysokość depozytu jest to zwykle kwota miesięcznego czynszu.
Lokator może mieć możliwość  podnajęcia części nieruchomości jeżeli wpłacił depozyt większy niż dwumiesięczny czynsz, co kwalifilkuje się jako premium i daje mu dodatkowe prawa.

Depozyt będzie pobierany tylko wtedy, kiedy właściciel lub jego agent, należy do planu (scheme) zabezpieczającego depozyt.

Istnieją dwa plany:


 1. Custodial - depozyt zostaje "zatrzymany" na koncie niezależnej trzeciej osoby na okres trwania umowy.
 2. Insured - depozyt zostaje ubezpieczony, tylko wtedy właściciel ma prawo go zatrzymać, gdyż ubezpieczenie gwarantuje jego zwrot. Jeśli właściciel nie zwróci depozytu, wtedy wypłaci go ubezpieczyciel. 

Więcej na temat Mieszkalnictwa w UK znajdziesz w moim ebook'u.

Zapraszam do zapoznania się z moją publikacją Mieszkalnictwo w UK.Blog polskidoradca.blogspot.co.uk nie jest jedną z tych tysięcy stron, które podają tylko suche fakty zapominając o tym, że to co się liczy to praktyka, a nie teoria. Jakiekolwiek są tego powody, nie zmienia to faktu, że strony te nie są pomocne. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej. A jeśli masz jakieś pytania - pisz śmiało.

Przygotowanie i opracowanie:
Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa
               Doradca Prawny
© 2013