środa, 16 kwietnia 2014

Restrykcje dotyczące benefitów - zasiłków.

UWAGA ZMIENILIŚMY ADRES

ZNAJDZIESZ NAS NA:


                                                                          www.polskidoradca.com
Restrykcje dotyczące benefitów - zasiłków.

Pracownicy z Unii Europejskiej, których dochód w ostatnich trzech miesiącach wynosił poniżej £153 na tydzień mogą być wykluczeni z pobierania szeregu zasiłków, taką decyzję podjął rząd Wielkiej Brytanii, aby jeszcze bardziej ograniczyć dostęp do zasiłków osobom nie będącym obywatelami UK.

Pomijając już sam fakt niezgodności powyższych zarządzeń z prawem Unii Europejskiej, oraz tym, iz decyzja ta została zaskarżona do Europejskiego Trybunału – to przepisy te nie wróżą za dobrze osobom korzystającym ze wsparcia finansowego w zakresie pobierania zasiłków.

Wszystko przez to, że Wielka Brytania próbuje zmienić definicję “pracownika”. Pracownikiem wedle przepisów EU jest osoba pozostająca w stosunku pracy i pobierająca za tę pracę wynagrodzenie. Mowa tu o jakimkolwiek wynagrodzeniu i to jest to co urzędnicy angielscy postanowili zmienić, wprowadzając minimalną kwotę dochodu, dopiero wtedy taka osoba może być nazywana “pracownikem” wedle nowych zasad.

Według Departamentu Pracy i Emerytur obecne prawo Unii Europejskiej określające kategorię “pracownika” jest zbyt szerokie i potencjalnie otwarte dla ludzi, którzy pracują względnie mało i zarabiają niewiele, kwalifikując się tym samym do zasiłków z publicznyc pieniędzy.

Dlaczego kwota £153? A to dlatego, że to jest kwota, od której płaci się podatek i ubezpieczenie społeczne.Imigranic będą zmuszeni osiągnąć ten próg, aby być uprawnionymi do zasiłku rodzinnego, Child Tax Credit, dodatków mieszkaniowych i zasiłku dla poszukujących pracy, jeśli stracą pracę.

Akcja ta jest częścią pakietu środków mających na celu zniechęcić imigrantów do tzw. “turystyki zasiłkowej”.Iain Duncan Smith, Sekretarz Pracy i Emerytur, powiedział: "Te reformy zapewnią nam sprawiedliwy system - jeden, który zapewnia wsparcie dla autentycznych pracowników i poszukujących pracy, ale nie pozwalający ludziom przyjazdu do naszego kraju i korzystania z naszego systemu świadczeń”.

Jeżeli ktoś zarabia poniżej tego progu zostanie poddany  pełniejszej ocenie urzędnika, czy jego praca jest "rzeczywista i skuteczna" w celu uzyskania statusu pracownika.Osoby poszukujące pracy będą musiały odczekać trzy miesiące zanim będą mogły wystąpić o income related JSA, który jest oparty na posiadanych dochodach, w tym dochodach partnera/partnerki. A od 1 kwietnia tego roku, osoby takie nie mogą występować już o dodatek mieszkaniowy, jak to było możliwe dotychczas.Zmiany te mają dotyczyć nowoprzyjezdnych, a nie osób już zamieszkujących UK. Niemniej jednak może ulec to zmianie.
Blog polskidoradca.blogspot.co.uk nie jest jedną z tych tysięcy stron, które podają tylko suche fakty zapominając o tym, że to co się liczy to praktyka, a nie teoria. Jakiekolwiek są tego powody, nie zmienia to faktu, że strony te nie są pomocne. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej. A jeśli masz jakieś pytania - pisz śmiało.
Przygotowanie i opracowanie:


Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa


Doradca Prawny

   © 2014